Rosenthal

Rosenthal
W małym bawarskim miasteczku Selb powstała pod koniec XIX wieku niewielka manufaktura porcelany. Założył ją Philipp Rosenthal, a dzieło swego ojca kontynuował syn, również Philipp. Nie jest to ani najstarsza, ani też największa firma wytwarzająca porcelanę, ale dzięki współpracy z wybitnymi artystami cieszy się pozycją wiodącą, a produkty sygnowane  znakiem "Rosenthal" są wciąż wysoko cenione i poszukiwane na całym świecie, będąc często prawdziwymi dziełami sztuki użytkowej.