Kategorie

Regulamin

1. Właścicielem Sklepu Internetowego Esnobismo jest firma Ceramica Group sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gołębiej 3/7, 61-834, NIP 789-164-22-05, REGON 300061570. Zamówienia na produkty można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem www.esnobismo.com. Operatorem sklepu jest firma FAST SC.

2. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok.

3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

4. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w systemie Sklepu Internetowego www.esnobismo.com  . Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.

5. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości mogą być weryfikowane przez operatora Sklepu.

6. Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DHL.

7. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Po zaksięgowaniu przelewu towar zostanie przygotowany dla Kupującego w Salonie Rosenthal, ul. Paderewskiego 8, Poznań . Klient zostanie poinformowany o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez siebie adres e-mail.

8. Koszty dostarczenia w przypadku zamówień do kwoty 300 pln brutto pokrywa Klient i wynoszą one 20 zł . Zamówienia powyżej 300 zł sa wysyłane na koszt sklepu internetowego.

9. Ceny w Sklepie Internetowym www.esnobismo.com wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

10. W przypadku braku towaru w magazynie Klient zostanie o tym fakcie poinformowany w przeciągu 24h i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować  z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

11. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu. Zamówienia realizowane są tylko na
 terytorium Polski.

12. W Sklepie Internetowym www.esnobismo.com są honorowane Karty Stałego Klienta Rosenthal, aby skorzystać z Karty Stałego Klienta należy w uwagach do zamówienia umieścić numer Karty.

13. Klient, może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres ul.Obodrzycka 67, 61-249 Poznań, z dopiskiem Sklep internetowy Fast lub mailowo: shop@esnobismo.com . Gotowy wzór oświadczenie znajduje się >-tutaj-<

14. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych towarów na adres Magazyn Ceramica Group ul.Obodrzycka 67, 61-249 Poznań, z dopiskiem "Sklep internetowy Esnobismo", w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

15. Pieniądze za zwrócony towar Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni  od momentu otrzymania oświadczenia od operatora sklepu.

16. PROMOCJE - żadne akcje promocyjne prowadzone w sklepie www.esnobismo.com, jak również na Facebook nie sumują się.


17. KARTA STAŁEGO KLIENTA - upoważnia do rabatu na zakupy w sklepie www.esnobismo.com Rabat przysługujący z tytułu Karty Stałego Klienta nie sumuje się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi w sklepie, , www.esnobismo.com, jak również na Facebooku czy innych mediach społecznościowych.

 

WARUNKI REKLAMACJI:

1. Reklamacji podlegają towary posiadające wady, tj. towar niezgodny z umową sprzedaży.

2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w zdaniu poprzedzającym, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru  z umową jest nieistotna.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, licząc od dnia dostarczenia uszkodzonego lub wadliwego towaru pod adres: Magazyn Ceramica Group ul.Obodrzycka 67, 61-249 Poznań, z dopiskiem "Sklep internetowy Fast".

4. Przesyłki z wymienionymi produktami odsyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką zwykłą na koszt Sklepu.